Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zekerya Batur
Emel Şaşmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan öğrencilerin kullandığı Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında bulunan değerleri belirlemek, bu kitaplar arasında değer dağılımında bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak ve bu kitaplarda değer çeşitliliğinin olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma, betimsel olup tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında Türkiye’de 5. Sınıf öğrencilerine okutulan bir özel yayınevi tarafından basılmış 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ile yurt dışında yaşayan ana dili Türkçe olan 5. sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe ve Türk Kültürü 5 ders kitapları oluşturmaktadır. Bu kitaplarda bulunan metinler MEB 2019 Türkçe Öğretim Programı’ndaki kök değerler açısından incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen kitapların tüm kök değerleri içerdiği, değer dağılımlarının orantısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Batur, Z., & Şaşmaz, E. (2021). Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), 566–582. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/108
Bölüm
Makaleler