Cilt 3, Sayı 12, 2020

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Otel Çalışanı ve Misafirinin Covid 19 Pandemi Kurallarına Uyumu: Antalya ve Muğla Karşılaştırması
(Hotel Employee and Guest Compliance with Covid 19 Pandemic Rules: Comparison of Antalya and Muğla)
Orhan BATMAN, İsmail BİLGİÇLİ ve Recep YILDIRGAN
ss.935-955.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.621
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kamu ve Sivil Toplumda Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Adalet Savunuculuğu Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Social Justice Advocacy Levels of Social Workers Working in Public Institutions and Non-Governmental Organizations)
Rumeysa BOZDEMİR ve Esra KILIÇ CEYHAN
ss.956-970.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.622
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
TV Yemek Programlarının Popüler Kültür Algısı ve Gençlerin Eğitim-Meslek Seçimlerine Etkileri
(Popular Culture Perception of TV Food Programs and Their Impact on Young People’s Education-Profession Choices)
Tuba ALDEMİR, Merve IŞKIN ve Ümit ŞENGEL
ss.971-986.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.623
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi
(Causality Between Public Expenditure and Unemployment in Turkey)
Nedim DİKMEN ve Ömer ÇAKIR
ss.987-1009.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.624
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Suriye Krizinin Türkiye-İran İlişkilerine Etkileri
(Impacts of The Syrian Crisis on Turkey-Iran Relations)
Semih NARGÜL
ss.1010-1026.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.625
 Özet
 Tam Metin