Cilt 3, Sayı 6, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Yaşlı Nüfusun Sosyo-Ekonomik Hayata Uyumunda İleri Yaş Eğitiminin Önemi
(The Importance of Advanced Age Education in Adaptation of Old Population to Socio-Economic Life)
Seda TEKELİ
ss.399-422.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.429
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
1765-1768 Yılları Arası Kadınların Şikâyet Hakkını Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme (3 Numaralı Bosna Ahkâm Defterine Göre)
(An Assessment on The Use of Women’s Right to Complain Between 1765 and 1768 (According to The Bosnia Ahkam Register Number 3))
Ahmet KELEŞ
ss.423-443.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.430
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Boyutları ve Çözüm Önerileri
(Dimensions of Informal Economy and Solutions in Turkey)
Zeliha POLAT
ss.444-462.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.431
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Avrasya Ekonomik Birliği’nin Tarihsel Gelişimi
(Historical Development of Eurasian Economic Union)
Halit HAMZAOĞLU
ss.463-473.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.432
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Pazarlama 4.0 ve Deneyim Kavramı Odağında Kavramsal Bir Çalışma
(Marketing 4.0 and A Conceptual Study at the Center of Experience Concept)
Seda GÖKDEMİR EKİCİ
ss.474-481.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.433
 Özet
 Tam Metin