Cilt 4, Sayı 1, 2021

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Tur Rehberi Performansı ve Turist Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Meta Analizi: Uluslararası Literatür Örneği
(Meta-Analysis of the Relationship between Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: An International Literature Example)
Eda Rukiye DÖNBAK
ss.1-16.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.637
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Covid-19 Dönemi Öncesi ve Sonrası Turizm Destinasyonlarına Yönelik Beklentilerin İncelenmesi
(Analysis of Expectations for Tourism Destinations Before and After Covid-19 Period)
Gamze ERYILMAZ ve Meltem KAYA
ss.17-36.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.638
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Incoterms 2020 ve 2010’un Mukayeseli Analizi
(A Comparative Analysis of Incoterms 2020 and 2010)
Lamiha ÖZTÜRK ve Emine ÖZTÜRK
ss.37-48.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.639
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makalesi
Hakkâri İlinin Beslenme ve Mutfak Kültürü
(Nutrition and Culinary Culture of Hakkâri Province)
Berfin ELMAS
ss.49-59.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.640
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Toplumsal Kökenin Eğitim Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Social Origin on Educational Inequality)
Semra UZ ve Ümit AKCA
ss.60-78.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.641
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm ve Sanayisizleşme Süreci: Türkiye Örneği
(Tourism and De-industrialization: The Case of Turkey)
Mortaza OJAGHLOU
ss.79-97.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.642
 Özet
 Tam Metin