Cilt 4, Sayı 2, 2021

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Takımla Özdeşim, Duygusal Marka Bağlılığı ve Müşteri Tatmininin Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Effect of Team Identification Affective Brand Loyalty and Customer Satisfaction on Purchase Intension)
Saim Saner ÇİFTYILDIZ ve Nihal SÜTÜTEMİZ
ss.98-110.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.643
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Çerçevesinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Instagram Örneği
(Social Media Use Motivations of Individuals During the COVID-19 Pandemic Within the Framework of Uses and Satisfaction Theory: The Example of Instagram)
Seval ÜRKMEZ ve Ahmet ESKİCUMALI
ss.111-129.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.644
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Uluslararası Halkla İlişkiler Alanında Türkiye’de Yapılmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on Academic Studies in The Field of International Public Relations in Turkey)
Elifnur TERZİOĞLU
ss.130-148.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.645
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’de Turizm Mesleğine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
(An Evaluation and Solution Offers of Legal Regulations of The Tourism Profession in Turkey)
Binali KILIÇ
ss.149-162.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.646
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Elektronik Boş Zaman Uygulamaları “Sanal Rekreasyon” mudur yoksa “Dijital Rekreasyon” mu?
(Are Electronic Leisure Applications “Virtual Recreation” or “Digital Recreation”?)
Özlem GÜNCAN
ss.163-181.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.647
 Özet
 Tam Metin