Cilt 2, Sayı 1, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Kavramsal Makale
Psikolojik Yanlılıkların Finansal Çerçevede Değerlendirilmesi
(Evaluation of Psychological Biases in the Financial Framework)
Selim AREN
ss.1-25.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.81
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Zincir Kahve İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Eskişehir’de Bir Uygulama
(Measuring Perceived Service Quality in Coffee Chains: An Examination in Service Eskişehir)
Müjdat ERTÜRK
ss.26-43.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.82
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonlarında Afrika’nın Yeri
(The Place of Africa in United Nations Peacekeeping Operations)
Gökhan AK ve Yasin BAŞPINAR
ss.44-56.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.83
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Genel Hatlarıyla Gerze (Sinop) Jeomorfolojisi
(Gerze (Sinop) Geomorphology in General Terms)
Hüseyin GÜL
ss.57-68.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.84
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı-Türk Atasözleri ve Deyimlerinin “Cinsiyetçi” Roller Üzerinde Etkileri
(Gender Perception in Turkish Proverbs and Idioms – The Effect of Turkish Proverbs and Idioms On “Sexist/Gendered” Roles)
Aysun BERK YILMAZ
ss.69-90.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.85
 Özet
 Tam Metin