Cilt 2, Sayı 6, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Medikal Turizmi Etkileyen Faktörlerin Analizi
(Analyzing the Factors of Affecting Medical Tourism in Turkey)
Mertcan ÜNAL ve Cemalettin AKTEPE
ss.366-381.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.135
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Firma Değerlemesi Yöntemlerinden FCFE, FCFF ve Piyasa Değeri ile Borsa İstanbul 100 Endeksi İnşaat-Bayındırlık Sektöründe Bir İnceleme
(FCFE, FCFF and Market Value of the Firm Valuation Methods and Exchange İstanbul 100 Index)
Umut Tolga GÜMÜŞ ve Deniz ALKAN
ss.382-397.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.136
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Trakya Bölgesinde Kültürel Etkileşim Çerçevesinde Yunan Sanatçı Syni Anastasiadi ve Sanat Galerisi (SYNI) Üzerine Bir Araştırma
(A Study on The Greek Artist Syni Anastasiadi & Gallery SYNI in Framework of Cultural Interaction in Thrace Region)
Burak BOYRAZ
ss.398-411.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.137
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Güney Kafkasya Bölgesinde Ermenilerin Müslüman Türklere Karşı Gerçekleştirdiği Katliam ve Soykırımlar
(The Massacres and Massacres of Armenians Against Muslim Turks in The South Caucasus Region in The First Quarter of the XX Century)
Amrah BAYRAMOV
ss.412-426.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.138
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Katalonya Eğitim Sisteminde Göçmen Öğrencilerin Okul Memnuniyetine İlişkin Bages İlçesinde Bir Alan Araştırması
(A Field Research in the District of Bages Concerning School Satisfaction of Immigrant Students in the System of Education Applied in Catalonia)
Ebru KAYA
ss.427-451.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.139
 Özet
 Tam Metin