Cilt 2, Sayı 9, 2019

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between the Test Anxiety Level of Sixth Grade Students and The Trait Anxiety and Cognitive Distortions of Mothers)
Füsun GÖKKAYA
ss.621-634.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.207
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Davranışsal Finans Kapsamında Aşırı Tepki Anomalisinin Borsa İstanbul’da Pay Senedi ve Endeksler Özelinde Analizi
(Under the Behavioral Finance Assumption, Analyzing the anomaly of the overreaction for the Indexes and Shares at Borsa Istanbul)
Utku ALTUNÖZ
ss.635-656.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.208
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on the Factors that Affecting Youth Emigration Trends in Turkey)
Ebru KAYA
ss.657-676.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.209
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Suyun Fiyatlandırmasında Erdemli Mal Yaklaşımı: Türk Toplumunun Algısı
(Merit Goods Approach in Water Pricing: Perception of Turkish Community)
Murat AYDIN ve Abdülkerim ÇALIŞKAN
ss.677-689.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.210
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Dijital Mağaradaki İnsanların Kodlanmış Ütopyası
(Coded Utopia of People in the Digital Cave)
Timuçin Buğra EDMAN
ss.690-701.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.211
 Özet
 Tam Metin