Cilt 4, Sayı 3, 2021

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Kamu Özel Sektördeki Yenilikçilik Davranışı ve Girişimcilik Niyeti İlişkisinde Aile Geçmişinin Etkilerinin Çok Boyutlu Analizi: Bir Alan Araştırması
(Multidimensional Analysis of The Effects of Family Background on The Relationship Between Innovation Behaviour and Entrepreneurial Intention in The Public Private Sector: A Field Research)
Salih SERBEST ve Aykut GÖKSEL
ss.182-204.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.693
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Ayak İzi Farkındalığı
(Digital Footprint Awareness of Social Media Users)
Ahmet TAŞ ve Halil İbrahim BÜLBÜL
ss.205-216.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.694
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşe Alım Sürecinde Sosyal Medya Faktörü: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
(Social Media Factor in Recruitment Process: A Research on Aviation Sector)
Naciye Berilsu ÇEVİK ve Hüseyin ARSLAN
ss.217-230.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.695
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Çapalarına Etkisi
(The Effect of Personal Characteristics of Tourism Vocational High School Students on Career Anchors)
Ömer SARI ve Şenol ÇAVUŞ
ss.231-251.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.696
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Tatil Tercihleri ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assessment of the Vacation Preferences and Buying Behaviour of Foreign Tourists Visiting Turkey)
İrfan YAŞAR
ss.252-272.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.697
 Özet
 Tam Metin