Cilt 2, Sayı 5, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
X, Y ve Z Kuşağında Nomofobi: Nitel Bir Araştırma
(Nomophobia in Generation X, Y and Z: Qualitative Research)
Gökhan BAK
ss.288-302
DOI: 10.26677/TR1010.2019.127
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destekli Bağdadi Kubbeli 19. Yüzyıl İstanbul Camileri
(Supported Bağdadi Domed of 19th Century İstanbul Mosques)
Gözde ALKAN
ss.303-326
DOI: 10.26677/TR1010.2019.128
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Finansal İyiliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi
(Investigation of the Intermediary Role of Financial Well-Being in the Effect of Violation of Psychological Contract on Intention to Leave)
Zeynep HATİPOĞLU ve Gülbeniz AKDUMAN
ss.327-346
DOI: 10.26677/TR1010.2019.129
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Hıristiyan Tasvir Sanatında Caravaggio ve Vaftizci Yahya İkonografisi
(The Caravaggio and John the Baptist Iconography in The Art of Christian Design)
Tuğba SAYAR
ss.347-365
DOI: 10.26677/TR1010.2019.130
 Özet
 Tam Metin