Cilt 3, Sayı 7, 2020

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin İncelenmesi
(Examination of 5-6 Age Group Children’s Parent Relationships)
Merve SOLAK ARABACI ve Haktan DEMİRCİOĞLU
ss.482-499.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.439
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci; Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi
(Covid 19 Process in The Framework of Public Information Model; Dr. Fahrettin Koca Instagram Account Analysis)
Hicran Özlem ILGIN ve Şaziye Ceren ULUPINAR
ss.500-517.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.440
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Ödemiş İlçesinin (İzmir) Yöresel Yemekler Açısından İncelenmesi
(Examining The Ödemiş County (İzmir) in Terms of Local Dishes)
Nükhet Adalet AKPULAT
ss.518-534.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.441
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Sosyal Girişimcilik: Kavramsal Bir Değerlendirme
(Social Entrepreneurship in The Development of Sustainable Tourism: A Conceptual Evaluation)
Simge ŞALVARCI
ss.535-547.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.442
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri ve İşletmeler Açısından Önemi
(The Effects of Social Media on Consumer Behaviors and Its Importance for Firms)
İ. Kahraman ARSLAN ve Zeynep Didem Arık AYBAR
ss.548-565.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.443
 Özet
 Tam Metin