Cilt 2, Sayı 7, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Marka Kişiliğinin Bütünleşik Marka İmajı Üzerindeki Rolü
(The Role of Brand Personality on Integrated Brand Image)
Polat CAN
ss.452-473.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.193
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Çağdaş Organizasyonlarda Duygusal Emek Süreçlerinde Güncel Yaklaşımlar
(Current Approaches to Emotional Labor Processes in Contemporary Organizations)
Hale Nur GÜLER ve Akın MARŞAP
ss.474-490.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.194
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Öncesinde ve Eğitim Sürecinde Sektöre İlişkin Algıları
(Comparing the Students Perceptions Towards Tourism Sector Before and During Education Process)
Engin TENGİLİMOĞLU
ss.491-507.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.195
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Bir Küresel Tüketim Kültürü Aracı: Turizm
(Tourism as an Agent of Global Consumer Culture)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ ve Kurban ÜNLÜÖNEN
ss.508-524.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.196
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Perceived Stress Levels and Emotional Intelligence Levels of University Students)
İrem ANLI, Merve Cansu KARADAĞ, Ayşe ERTEN ve Melike KARAKAYA
ss.525-531.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.197
 Özet
 Tam Metin