Cilt 3, Sayı 1, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
15. Yüzyıl Edirne Taş Köprüleri
(15th Century Edirne Stone Bridges)
Işıl AKAR
ss.1-15.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.291
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Akhisar İlçesinde (Manisa) Adlarını Bitki Örtüsünden Alan Coğrafi Ögeler
(Geographical Elements Named After Vegetation in Akhisar District (Manisa))
Ferdi AKBAŞ ve Özcan AKINLI
ss.16-30.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.292
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Cumhuriyet’in “Kopuş” Söylemi ve Paradigması: Kurucu Anlatı ve Eski-Yeni Dikotomisi
(The “Rupture” Discourse and Paradigm of The Republic: Founding Narrative and Old-New Dichotomy)
Fatih ERTUGAY
ss.31-45.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.293
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gördes İlçesi’nin (Manisa) İklim Özellikleri
(Climate Characteristics of Gördes District (Manisa))
Ferdi AKBAŞ
ss.46-73.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.294
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Sartre ve Levinas’ta Başkası/Öteki ve Özgürlük Problemi
(Another/Other and Freedom Problem in Sartre and Levinas)
Abdurrazak GÜLTEKİN
ss.74-89.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.295
 Özet
 Tam Metin