1.
Erişen F, Gökkaya F, Yurdalan F. 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. sobibder [Internet]. 03 Ağustos 2021 [a.yer 20 Mayıs 2024];4(8):730-9. Erişim adresi: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/184