Kaya, Ebru. “Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2, no. 9 (Nisan 30, 2021): 657–676. Erişim Eylül 30, 2023. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54.