Gökkaya, Füsun. “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ile Annelerin Sürekli Kaygısı Ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2, no. 9 (Nisan 30, 2021): 621–634. Erişim Haziran 16, 2024. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/52.