Oğan, Yener, Ceyhun Akyol, ve Zehra Bulut. “Hopa Destinasyonunda Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Paydaş Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5, no. 9 (Eylül 5, 2022): 1249–1264. Erişim Şubat 9, 2023. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/320.