Dülger, Elif, ve Hasan Cinnioğlu. “Otel İşletmeleri Çalışanlarında Etik Liderlik Algısı, Kariyerizm Ve İşgören Performansı İlişkisi: İstanbul Örneği”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 11 (Kasım 3, 2021): 1090–1109. Erişim Ekim 1, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/214.