Avcı, Ceren. “Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 10 (Ekim 4, 2021): 1028–1037. Erişim Ocak 28, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/208.