Şen, Emre. “Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard Ve Peter Bürger”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 10 (Ekim 4, 2021): 1014–1027. Erişim Şubat 9, 2023. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/207.