Toker, Arzu. “Boş Zaman Ve Rekreasyonun Tarihsel Perspektiften Sosyolojik Bir Değerlendirmesi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 10 (Ekim 4, 2021): 1000–1013. Erişim Ocak 28, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/206.