Ay, Eşref, ve Melik Onur Güzel. “Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu Ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 10 (Ekim 4, 2021): 972–988. Erişim Ocak 28, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/204.