Çınar, Kevser, ve Saadet Zafer Kavacık. “Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 10 (Ekim 4, 2021): 952–971. Erişim Ağustos 13, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/202.