Işık, Gülcan, ve Yunus Emre Toprak. “Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Sunumu: Sabancı Vakfı Ve Vehbi Koç Vakfı”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 903–923. Erişim Aralık 1, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/197.