Atukalp, M. Esra. “Türk Bankacılık Sisteminde Sektörel Bazda Kredi Kullanımının Küresel Kovid-19 Salgını Ile İlişkisi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 850–859. Erişim Mayıs 18, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/191.