Erişen, Filiz, Füsun Gökkaya, ve Fatih Yurdalan. “12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 8 (Ağustos 3, 2021): 730–739. Erişim Mart 23, 2023. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/184.