Uludemir, Serhat, ve Halis Özerk. “Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyonla Öğretmenliğe Hak Kazanan Meslektaşlarına İlişkin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 8 (Ağustos 3, 2021): 688–706. Erişim Ocak 28, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/182.