Şen, Emre, ve Şirin Zerey Koç. “Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 7 (Temmuz 4, 2021): 671–687. Erişim Ekim 25, 2021. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/181.