Derebagçe, Gözde Ece, ve Halis Özerk. “Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 7 (Temmuz 4, 2021): 651–670. Erişim Aralık 2, 2021. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/180.