Ellialtı, Mevlüt, ve Zekerya Batur. “Uluslararası Öğrencilerin Dil Becerilerinin Mevcut Durum Analizi: Pamukkale Üniversitesi Örneği”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 7 (Temmuz 4, 2021): 618–630. Erişim Aralık 2, 2021. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/178.