Gün, Serkan, ve Alper Tutcu. “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 6 (Haziran 3, 2021): 530–543. Erişim Haziran 5, 2023. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/173.