İbiş, Salim. “Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım Ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri Ve Önemi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 5 (Mayıs 3, 2021): 487–498. Erişim Ekim 26, 2021. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/166.