Şen, Emre. “19. Yüzyıla Kadar Portrenin Gelişimi Ve Aktarımı”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 5 (Mayıs 3, 2021): 459–468. Erişim Ekim 25, 2021. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/164.