Batur, Zekerya, ve Emel Şaşmaz. “Türkiye Ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 3, no. 8 (Mayıs 1, 2021): 566–582. Erişim Ocak 28, 2022. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/108.