Kaya, E. “Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 2, sy 9, Nisan 2021, ss. 657-76, https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54.