Gökkaya, F. “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ile Annelerin Sürekli Kaygısı Ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 2, sy 9, Nisan 2021, ss. 621-34, https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/52.