Elden Ürgüp, S. “Muhasebe Meslek Mensuplarında Hile Bilincinin Araştırılması: Sivas İli Örneği”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 5, sy 9, Eylül 2022, ss. 1208-1, doi:10.26677/TR1010.2022.1071.