Bilginer Kucur, A. “Postmodern Sanat Bağlamında Machinima Filmleri: ‘Kadınlar Saltanatı-Kösem’ Örneği Üzerine Bir İnceleme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 5, sy 9, Eylül 2022, ss. 1187-0, doi:10.26677/TR1010.2022.1070.