Güler, K., M. Usluca, ve M. Yılmaz. “Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 12, Aralık 2021, ss. 1211-22, doi:10.26677/TR1010.2021.902.