Atasever, M. “Yapay Zekânın Yönetici Verimliliğini Artırma Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 11, Kasım 2021, ss. 1110-2, doi:10.26677/TR1010.2021.865.