Avcı, C. “Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 10, Ekim 2021, ss. 1028-37, doi:10.26677/TR1010.2021.860.