Şen, E. “Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard Ve Peter Bürger”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 10, Ekim 2021, ss. 1014-27, doi:10.26677/TR1010.2021.859.