Toker, A. “Boş Zaman Ve Rekreasyonun Tarihsel Perspektiften Sosyolojik Bir Değerlendirmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 10, Ekim 2021, ss. 1000-13, doi:10.26677/TR1010.2021.858.