Ay, E., ve M. O. Güzel. “Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu Ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 10, Ekim 2021, ss. 972-88, doi:10.26677/TR1010.2021.856.