Çınar, K., ve S. Zafer Kavacık. “Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 10, Ekim 2021, ss. 952-71, doi:10.26677/TR1010.2021.855.