Işık, G., ve Y. E. Toprak. “Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Sunumu: Sabancı Vakfı Ve Vehbi Koç Vakfı”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 903-2, doi:10.26677/TR1010.2021.806.