Atukalp, M. E. “Türk Bankacılık Sisteminde Sektörel Bazda Kredi Kullanımının Küresel Kovid-19 Salgını Ile İlişkisi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 850-9, doi:10.26677/TR1010.2021.802.