Erişen, F., F. Gökkaya, ve F. Yurdalan. “12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 8, Ağustos 2021, ss. 730-9, doi:10.26677/TR1010.2021.795.