Uludemir, S., ve H. Özerk. “Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyonla Öğretmenliğe Hak Kazanan Meslektaşlarına İlişkin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 8, Ağustos 2021, ss. 688-06, doi:10.26677/TR1010.2021.793.