Şen, E., ve Şirin Zerey Koç. “Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 7, Temmuz 2021, ss. 671-87, doi:10.26677/TR1010.2021.792.