Derebagçe, G. E., ve H. Özerk. “Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 7, Temmuz 2021, ss. 651-70, doi:10.26677/TR1010.2021.791.