Ellialtı, M., ve Z. Batur. “Uluslararası Öğrencilerin Dil Becerilerinin Mevcut Durum Analizi: Pamukkale Üniversitesi Örneği”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 7, Temmuz 2021, ss. 618-30, doi:10.26677/TR1010.2021.789.