Gün, S., ve A. Tutcu. “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 6, Haziran 2021, ss. 530-43, doi:10.26677/TR1010.2021.734.