Şen, E. “19. Yüzyıla Kadar Portrenin Gelişimi Ve Aktarımı”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 5, Mayıs 2021, ss. 459-68, doi:10.26677/TR1010.2021.729.