Turkay, H., Y. Bayrakdaroğlu, Ülkü N. Yağan, ve A. H. Başkan. “Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 3, sy 8, Mayıs 2021, ss. 583-91, https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/109.